Čínsky kontroverzný umelec a jeho diela z kovu a bicyklov

Ai Weiwei, súčasný čínsky umelec, narodený v Pekingu, Čína, je aktívny nielen v sochárstve, architektúre, fotení, filmovom umení ale dokonca sa aktívne podieľa na spoločenskej, politickej a kultúrnej kritike krajiny. V roku 2008 spolupracoval so švajčiarskými architektmi Herzog & de Meuron ako umelecký konzultant pri stavbe Pekingského národného štadióna pri príležitosti Olympijských hier v Pekingu.

Kov ako inšpirácia

refraction-ai-weiwei-alcatraz-2Ai Weiwei vytvoril masívne kovové vtáčie krídla. Chcel reprezentovať slobodu, ale jeho umelecké dielo je imobilizované ako uväznený vtáčik v jednom z najznámejších amerických väzení – Alcatraz. Je to viditeľné len zhora a návštevníci sú umiestnení ako autority, ale stále nemajú plný prístup k dielu.

Toto dielo váži viac ako 5 ton a celé je zasadené pevne v zemi. Krídla sú zhotovené zo špeciálnych kovových hrncov, ktoré odrážajú slnečné žiarenie a z rýchlovarných konvíc. Tieto hrnce sú typické pre Tibet (jedna z oblastí Číny). Dielo je akousi slovnou hrou, ktorá spája kvalitu kovu a koncept slobody.

refraction-ai-weiwei-alcatraz

refraction-ai-weiwei-alcatraz-3

Bicykle

forever-bicycles-ai-wei-wei2

 

 

 

 

 

V Číne patrí bicykel medzi najpoužívanejšie prepravné prostriedky. Avšak Ai Weiwei odstránil primárnu funkciu bicyklov and urobil ich statickými. Vytratila sa sloboda spojená s bicyklovaním. Bicykle sú nakopené pohromade a vytvárajú labyrint, ktorý ich neustále udržuje nepohyblivými a nepoužiteľnými. Návštevníci môžu stáť pod bicyklami, skúmať dielo z iného uhla pohľadu a získať tak inú perspektívu.

Ai-WeiWei-Bikes-Installation-Stacked-1-537x358

V Shanghai Metal Corporation nasledujeme najnovšie trendy a ponúkame našim zákazníkom vysoko kavlitné kovové a oceľové produkty. Pre viac informácií môžete navštíviť naše webove stránky alebo nám zaslať požiadavku. Anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže a poradí.  Môžete nás tiež nasledovať na Facebook, Twitter, InstagramLindkedIn alebo si stiahnite novú aplikáciu oskenovaním QR kódu dole.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora môžete nájsť tu.

Zdroje : wikipedia.com, inhabitat.com, aiweiwei.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe

 

广告

Chinese controversial artist and his metal art

Ai Weiwei, a Chinese contemporary artist, born in Beijing, China is active in sculpture, installation, architecture, photography, film but also in social, political and cultural criticism. He collaborated with Swiss architects Herzog & de Meuron as the artistic consultant on the Beijing National Stadium for the 2008 Olympics.

Inspiration in metal

refraction-ai-weiwei-alcatraz-2Ai Weiwei created a massive metal bird wing. He wanted to represent freedom but the installation is immobilized like a trapped animal inside one of America’s most notorious prisons – Alcatraz. It can be only seen from above. Visitors are placed as an authority but they still don’t have full access to the installation.

It weights more than five tons and the whole sculpture is earthbound. The wings are made from reflective solar cookers and kettles used in Tibet. His artwork is kind of a word play, merging together the material quality – metal and concept of freedom.

refraction-ai-weiwei-alcatraz

refraction-ai-weiwei-alcatraz-3

Inspiration in bicycles

forever-bicycles-ai-wei-wei2Cycling is one of the most common forms of transportation in China. However, Ai Weiwei removed their primary function and made the static. There isn’t anymore freedom associated with cycling and bicycles are piled together forming a labyrinth that keeps them immobile and useless. The visitor can stand below the installation and observe details from new angle and gain a new perspective on the bicycles.

Ai-WeiWei-Bikes-Installation-Stacked-1-537x358

In Shanghai Metal Corporation we follow the new trends and offers our customers high quality metal and steel products. For more details please visit our website our send us inquiry.  Our English speaking staff will be more than glad to help you. You could also follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. If you have a smart phone or tablet, download our new application by scanning QR code below.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

You can find more articles by this author here.

Credits and pictures : wikipedia.com, inhabitat.com, aiweiwei.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe