The Many Architectural Applications of Shipping Containers vol.11

Shipping containers are made to be durable. Because of their strength they are also an ideal building material that can be used to build safe homes. Actually, the safety level of shipping containers is so high that they can be used also to build prisons and shelters.

image

In Australia’s Victoria, the local government is establishing a prison system of 50 containers.  Victoria is an area of overcrowded prisons, and therefore containers bring an excellent solution for the problem. Australia is planning to apply the same solution in other areas as well.

image

Victoria’s prisons are meant for medium-security prisoners. The next question could be, taken the fact that shipping containers are as they are, how can one increase their security level? Modifying the prisons environment would be the only option. Setting up an Alcatraz style prison in the middle of an area of water area would work.  That is actually something that can also be implemented with containers.

Rimutaka Prison

Shipping containers, with some modifications,  can also become protective underground shelters for natural disasters or terrorist attacks. The most important modification is roofing.

image

Even though containers’ walls are designed to resist rough weather even in extreme conditions, most people like to bury their container bases in order to make it invisible. Still, one needs to take into consideration that the containers’ steel roofs are not made to last heavy loads. Containers are designed to lie on their four strong corners. So therefore, after digging a hole for the container one should design a frame that supports adding a gabion basket on the container. The gabion basket filled with rocks will protect the container. See original articles for more details.

image

Where the containers’ exterior surrounding has some limitations, the interior design is basically free for users’ own imagination. Today some containers come with a generator and bathroom solutions making the containers livable apartments.

image

Shipping containers, prefabricated container houses and other construction material can be purchased from Shanghai Metal Corporation. See our webpages for more information. Feel free to send us any questions through this form. Check also our social media channels for future updates.

    

Tuomas P. // SMC Editor

Continue to Chapter 12.

Pictures and Original articles: Rawlinsons.co.nz, Sourceable.net,Theage.com.au, Abc.net.au, Asiapacific.anu.edu.au, Greenbiz.com,Daily Mail, Odt.co.nzTtora.com, Treehugger.com, Foreign Policy Research Institute, Sourceable.net, Prepper-recources.com,Containerauction.com, Emyplanb.wordpress.com,followingfuji1.blogspot.com, Luxtica.com

广告

Čínsky kontroverzný umelec a jeho diela z kovu a bicyklov

Ai Weiwei, súčasný čínsky umelec, narodený v Pekingu, Čína, je aktívny nielen v sochárstve, architektúre, fotení, filmovom umení ale dokonca sa aktívne podieľa na spoločenskej, politickej a kultúrnej kritike krajiny. V roku 2008 spolupracoval so švajčiarskými architektmi Herzog & de Meuron ako umelecký konzultant pri stavbe Pekingského národného štadióna pri príležitosti Olympijských hier v Pekingu.

Kov ako inšpirácia

refraction-ai-weiwei-alcatraz-2Ai Weiwei vytvoril masívne kovové vtáčie krídla. Chcel reprezentovať slobodu, ale jeho umelecké dielo je imobilizované ako uväznený vtáčik v jednom z najznámejších amerických väzení – Alcatraz. Je to viditeľné len zhora a návštevníci sú umiestnení ako autority, ale stále nemajú plný prístup k dielu.

Toto dielo váži viac ako 5 ton a celé je zasadené pevne v zemi. Krídla sú zhotovené zo špeciálnych kovových hrncov, ktoré odrážajú slnečné žiarenie a z rýchlovarných konvíc. Tieto hrnce sú typické pre Tibet (jedna z oblastí Číny). Dielo je akousi slovnou hrou, ktorá spája kvalitu kovu a koncept slobody.

refraction-ai-weiwei-alcatraz

refraction-ai-weiwei-alcatraz-3

Bicykle

forever-bicycles-ai-wei-wei2

 

 

 

 

 

V Číne patrí bicykel medzi najpoužívanejšie prepravné prostriedky. Avšak Ai Weiwei odstránil primárnu funkciu bicyklov and urobil ich statickými. Vytratila sa sloboda spojená s bicyklovaním. Bicykle sú nakopené pohromade a vytvárajú labyrint, ktorý ich neustále udržuje nepohyblivými a nepoužiteľnými. Návštevníci môžu stáť pod bicyklami, skúmať dielo z iného uhla pohľadu a získať tak inú perspektívu.

Ai-WeiWei-Bikes-Installation-Stacked-1-537x358

V Shanghai Metal Corporation nasledujeme najnovšie trendy a ponúkame našim zákazníkom vysoko kavlitné kovové a oceľové produkty. Pre viac informácií môžete navštíviť naše webove stránky alebo nám zaslať požiadavku. Anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže a poradí.  Môžete nás tiež nasledovať na Facebook, Twitter, InstagramLindkedIn alebo si stiahnite novú aplikáciu oskenovaním QR kódu dole.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora môžete nájsť tu.

Zdroje : wikipedia.com, inhabitat.com, aiweiwei.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe

 

Chinese controversial artist and his metal art

Ai Weiwei, a Chinese contemporary artist, born in Beijing, China is active in sculpture, installation, architecture, photography, film but also in social, political and cultural criticism. He collaborated with Swiss architects Herzog & de Meuron as the artistic consultant on the Beijing National Stadium for the 2008 Olympics.

Inspiration in metal

refraction-ai-weiwei-alcatraz-2Ai Weiwei created a massive metal bird wing. He wanted to represent freedom but the installation is immobilized like a trapped animal inside one of America’s most notorious prisons – Alcatraz. It can be only seen from above. Visitors are placed as an authority but they still don’t have full access to the installation.

It weights more than five tons and the whole sculpture is earthbound. The wings are made from reflective solar cookers and kettles used in Tibet. His artwork is kind of a word play, merging together the material quality – metal and concept of freedom.

refraction-ai-weiwei-alcatraz

refraction-ai-weiwei-alcatraz-3

Inspiration in bicycles

forever-bicycles-ai-wei-wei2Cycling is one of the most common forms of transportation in China. However, Ai Weiwei removed their primary function and made the static. There isn’t anymore freedom associated with cycling and bicycles are piled together forming a labyrinth that keeps them immobile and useless. The visitor can stand below the installation and observe details from new angle and gain a new perspective on the bicycles.

Ai-WeiWei-Bikes-Installation-Stacked-1-537x358

In Shanghai Metal Corporation we follow the new trends and offers our customers high quality metal and steel products. For more details please visit our website our send us inquiry.  Our English speaking staff will be more than glad to help you. You could also follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. If you have a smart phone or tablet, download our new application by scanning QR code below.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

You can find more articles by this author here.

Credits and pictures : wikipedia.com, inhabitat.com, aiweiwei.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe

 

 

 

 

 

 

 

 

The Solution for Overcrowded Prisons – Container Jails

image

Shipping containers are made to be durable. Because of their strength they are also an ideal building material that can be used to build safe homes. Actually, the safety level of shipping containers is so high that they can be used also to build prisons.

image

In Australia’s Victoria, the local government is establishing a prison system made out of containers. The plan is to set up 50 containers for a hundred prisoners until Christmas. Victoria is an area of overcrowded prisons, and therefore containers bring an excellent solution for the problem. Australia is also planning to apply the same solution in other areas as well.

image

Victoria’s prisons are meant for medium-security prisoners. The next question could be, taken the fact that shipping containers are as they are, how can one increase their security level? Modifying the prisons environment would be the only option. Setting up an Alcatraz style prison in the middle of an area of water area would work.  That is actually something that can be implemented with containers.

image

The idea of floating container recreation centers is being implemented in Europe. The city of London is planning to construct a village of shipping containers on the River Thames. The 15-acre site would have 50 homes, cafes, bars and restaurants. They have also implemented some smaller scale projects in the Netherlands.

image

Whether it is container apartments or just tools for shipping goods, Shanghai Metal Corporation can offer the solution. We sell premium shipping containers that can be used according to clients’ preferences. To know more about our containers, please visit our website. Also follow us on Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram. Try also downloading our mobile application by scanning the QR code below.

image

Tuomas P. // SMC Editor

Pictures and original articles: Rawlinsons.co.nz, Sourceable.net, Theage.com.au, Abc.net.au, Asiapacific.anu.edu.au, Greenbiz.com, Daily Mail, Odt.co.nz