Vymeň plechovky za hamburger!

Ľudia milujú jesť hamburgery a popri tom popíjať kolu z plechovky. Čo by ste však povedali na to, ak by ste mohli prázdnu plechovku vymeniť za jeden chutný, šťavnatý hamburger? Nie je to nemožné. Zbohom kuchyňa starej mamy.

DDB Štokholm a McDonald spolupracovali na reklamnej kampani v Štokholme vo Švédsku, aby prinútili mladých ľudí poupratovať za sebou plechovky od piva či iných nápokov. McDonald rozmiestnil mnoho ojedinelých bilbordov, aby posilnil odkaz svojej kampane.

green design, eco design, sustainable design, DDB, McDonald's Stockholm, Mcdonald's can exchange, recycling cans, recycling, recycled materials

Reklama neobsahuje iba plagáty, ale tiež plastové tašky na zbieranie plechoviek. Ak potiahnete plagát za jeho koniec, igelitová taška sa oddelí a vy sa môžete pustiť do práce. Každá z týchto tašiek vysvetľuje princíp výmeny plechoviek za jedlo v sieťach McDonaldu. Za 10 plechoviek dostanete buď hamburger alebo cheeseburger, za 40 plechoviek dostanete Bic Mac. Bilbordy sú umiestnené väčšinou poblíž parkov a letných festivalových miest.

McDonald si myslí, že mladí ľudia, ktorí chodia na festivaly, tam utratia všetky svoje peniaze na pitie, tričká a lístky. Po celom dni tancovania, skákania a spievania na festivale, určite vyhladnú a pôjdu kam? No predsa s taškami plnými plechoviek do McDonaldu vymeniť ich za nejaké tie hamburgery. “Každý je šťastný. Plechovky putujú do recyklácie a ľudia dostanú svoje hamburgery.” hovorí DDB Štokholm.

Celý tento nápad by sa mohol stať dobrým prostriedkom na vyčistenie ulíc a komunity s nižším príjmom by si mohli trochu polepšiť. Čo však s tými nadbytočnými “hamburgerovými” kilami?

V Shanghai Metal Corporation máme takisto radi hamburgery a kolu v plechovke, no čo je podstatnejšie, ponúkame kvalitný hliník, ktorý sa používa v potravinárskom priemysle. Pre viac informácií navštívte webové stránky alebo nám zašlite dopyt a anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže. Stiahnite si aplikáciu oskenovaním QR kódu alebo nás nasledujte na sociálnych sieťach.

SMC QR

    

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora si môžete prečítať tu.

Zdroje : inhabitat.com, adweek.com, foodbeast.com, googleimages

广告

Bring a can, get a hambuger

People love eating hamburgers and drinking some Coke from a soda can. The idea of getting some juicy burger in exchange of soda cans sounds awesome and not impossible! Goodbye grandma’s cuisine.

DDB Stockholm and McDonald’s cooperated on a campaign in Stockholm in Sweden in order to make young people clean beer and soda cans after city’s endless festivals. To make this campaign more efficient, McDonald’s has installed unique advertisements.

green design, eco design, sustainable design, DDB, McDonald's Stockholm, Mcdonald's can exchange, recycling cans, recycling, recycled materials

The ads doesn’t contain just a poster, it also conceal plastic bag dispensers for collecting cans. Only thing you have to do is just tug on the poster’s bottom and a bag is yours, ready to go. Each of these bags explains the pricing for the promotion. For 10 cans you can get either hamburger or cheeseburger, for 40 cans you can get Bic Mac. The billboards are installed mostly near parks, summer festival areas.

McDonald’s think that folks going to music festivals, would spend most of money with their friends on festival tickets, shirts and drinks. After the whole day at festival, dancing, screaming, singing they are most likely going to be hungry. “So, accepting cans in return for burgers gets them to McDonald’s and the cans to the recycling depot. Everyone’s happy.” Simon Higby, a DDB Stockholm creative says.

It could be a great way of cleaning up the neighborhoods  and the communities with lower income could live better. But then young people have to jump and move a lot at festivals to get rid off “hamburger kilos”.

We like hamburgers and can of Coke in Shanghai Metal Corporation but what is more important, we offer high/quality aluminium which is widely used in a food industry and cans are made of it. For more information visit our website or send us inquiry. English speaking staff will guide you further. Download a new application by scanning QR code below.

SMC QR

    

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles written by this author here.

Original pictures and articles : inhabitat.com, adweek.com, foodbeast.com, googleimages