Facebook – líder na zemi aj na oblohe

Keď sa niekde stratíme, nájdeme cestu v aplikácii “mapy” na našom smartphone. Keď sa chceme dozvedieť zaujímavosti o mieste, na ktorom sa nachádzame počas cestovania, vyhľadáme si to na internete. Keď sa sfotíme s priateľmi, chceme sa o to podeliť. Kde? Pravdepodobne na Facebook-u. A práve Facebook je ten, čo chce celosvetovo rozšíriť internet, aj na miesta, kde teraz k nemu nemajú prístup.

mark
Mark Zuckerberg

 V súčasnosti má iba jedna tretina svetovej populácie prístup na internet a Facebook v tom vidí príležitosť. So svojím zakladateľom Markom Zuckerbergom práve pracuje na vývoji bezpilotného lietadla tzv. dronu, ktoré dokáže vyletieť do výsky nad 12 km a bude schopné podporiť internetový prístup na celom svete. Zakladateľ tejto sociálnej siete dúfa, že jeho projekt Internet.org zabezpečí internetový prístup do ostatných dvoch tretín sveta.

Spoločnosť diskutuje použitie bezpilotných lietadiel, ktoré by neustále krúžili na oblohe. Tieto lietadlá by boli veľkosťou ako komerčné lietadlo a mali by vyletieť ponad vzdušný priestor, kde nelieta žiadne lietadlo, do výšky 60 000 až 90 000 stôp (jednotka dĺžky, spravidla okolo 0,3 m). Lietadlá musia byť na solárny pohon, aby mohli nepretržite letieť bez čerpania paliva.

facebook-internet-drone-537x386
A drone

Pravdaže ako pri každom projekte, ani tento sa nevyhol problémom. V jednom drone zvyčajne sedí 1 osoba, ktorá to riadi.  “Nemôžeme mať 1 osobu na 1 dron, ak chceme prísť na to, ako prepojiť celý svet.” hovorí Yael Maguire, vedúci inžinier vo Facebook Collectivity Lab. Ďalším problémom je, že vzdušný priestor nad 60 000 stôp nie je zatiaľ vôbec regulovaný a kontrolovaný. Napriek všetkému však chce Facebook poslať 1 dron na testovací let, pravdepodobne v roku 2015 a v americkom vzdušnom priestore.

Ak sa chcete dozvedieť viac o aero priemysle v spoločnosti Shanghai Metal Corporation, choďte na naše webové stránky alebo nám pošli požiadavku tu. Náš anglicky hovoriaci personál vám s radosťou odpovie na prípadné otázky. Takisto nás môžete nasledovať na Facebook, Twitter, LindkedIn, Instagram alebo si môžete stiahnuť najnovšiu aplikáciu oskenovaním QR kódu.

SMC QR

 Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora nájdete tu.

Zdroje : mirror.co.uk, abcnews.go.com, inhabitat.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe

 

广告

Facebook may provide the worldwide internet!

When we get lost, we check maps on our smartphone. When we want to know about the place while traveling, we check it on the internet. When we take photos, we want to share it. Where? Most likely on Facebook. And Facebook is the one who plans to extend the internet to communities worldwide.

mark
Mark Zuckerberg

 Only a third of the globe can currently access the web and Facebook sees an opportunity here. Facebook with its CEO Mark Zuckerberg is now developing solar power drones which can fly 12 miles high and are capable of boosting worldwide internet access. The social network’s founder is hoping that his project Internet.org will provide internet access to the other two-thirds.

The company has been discussing using drones, or planes as they prefer to call them. They want them to circle constantly in the sky. Planes would be about the size of a commercial aircraft. Those planes have to fly above all airspace, that is between 60,000 and 90, 000 feet where no plane flies. The planes also have  to be solar powered so they can fly continuously without refueling.

facebook-internet-drone-537x386
A drone

There are some regulatory issues and problems connected to this project. There is normally one person to manage a single drone. “We can’t have one person per plane if we want to figure out how to connect the world.” says Yael Maguire, an engineering director at Facebook’s Connectivity Lab. The second issue is that the airspace above 60,000 feet is not currently regulated at all. The team aims to send at least one drone for a test flight, hopefully in 2015 in U.S. airspace.

Find out about aero industry in Shanghai Metal Corporation on our website or send us inquiry. Our English speaking staff will gladly answer all your questions. You could also follow us on Facebook, Twitter, LindkedIn,  or Instagram. Download our new application by scanning QR code below.

SMC QR

 Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles by this author here.

Credit and pictures : mirror.co.uk, abcnews.go.com, inhabitat.com, googleimages

#BuildingValueAcrossTheGlobe