Unikátne lampy

Minule som si chcela kúpiť lampu, zaujímavú, funkčnú, ekologickú, lampu, ktorá má “dušu”. Vošla som do obchodu a poobzerala som sa dookola. Nič. Premýšľala som, či je naozaj také zložité vytvoriť niečo iným spôsobom ako sme zvyknutí. Chce to len kreativitu!

Lampy vyrobené z použitých kávových filtrov

nice lamp

Veľa miest po celom svete je plných ľudí, ktorí milujú kávu. Jeden dizajnér z New Yorku zbiera kávové filtre a recykluje ich, aby z nich vyrobil nádherné tienidlá. Vďaka jemným odtieňom kávových filtrov, lampa vydáva príjemné romantické svetlo. Na prvý pohľad by človek nikdy nepovedal, že to sú kávové filtre.

coffee-lamp-round-537x376

Lampy vyrobené z elektrických súčiastok, rúrok a starodávnych lámp

Spoločnosť v Spojených štátoch amerických, Lamp Revival, vytvára unikátne lampy zo starých, použitých materiálov. Ich 2 jedinečné a najúspešnejšie kúsky sú Fred Astaire lampa, keď použili kúsky kovových rúrok a Ginger Rogers lampa, kde použili dve sklenené tienidlá.

Lamp-revival-2-537x454

Lampy vyrobené z oceľových parných hrncov

Dizajnér Nadia Belalia pretvorila obyčajný kuchynský riad na úžasné lampy. Pracuje s klasickým skladacím parným hrncom, kde využíva prirodzenú geometriu dierkovanej ocele a rozvíja ju do požadovaného tvaru.

Steam-Colander-Lamps-by-Nadia-Belalia-3-537x442

Lampy vyrobené s použitím vínových fliaš

Dizajnér John Meng vytvoril nádherné lampy z vínových fliaš. Tieto lampy môžu slúžiť ako pekná dekorácia do domu alebo kancelárie.

Twin

Shanghai Metal Corporation ponúka širokú škálu oceľových produktov a strojov, ktorými môžete vyrobiť súčasti lámp, osvetlení. golfových palíc a podobne. Pre viac informácií navštívte naše webové stránky alebo nás kontaktujte tu.  Anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže. Budeme viac než radi, ak nás budete nasledovať na Facebook, Twitter, Instagram alebo LindkedIn. Taktiež si môžete stiahnuť novú aplikáciu oskenovaním kódu dole.

SMC QR code

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora si prečítajte tu.

Zdroje : inhabitat.com, wikipedia.com. pinterest

 

广告

Lamps can have a soul

Last time I wanted to buy a lamp, interesting, functional, eco-friendly, “with a soul”. I went to a shop and I looked around. Nothing. Is it really hard to make things in a different way? All you need is just some creativity.

Lamps made from used coffee filters

nice lamp

Many cities all over the world are full of coffee fans. Small cafes or Starbucks everywhere. Now one designer from New York collects and converts old coffee filters and recycles them to make beautiful lampshades. Because of the soft tones from the coffee stains, lamp gives a romantic low-light.

coffee-lamp-round-537x376

Lamps made from electrical parts, pipe fittings and vintage lamps

One company in United States, Lamp Revival, creates unique lamps out of old materials. Their 2 very impressive and successful creations were Fred Astaire lamp when they used pipe fittings with sheet metal and Ginger Rogers lamp, using two recycled glass shades.

Lamp-revival-2-537x454

Lamps made from steel steamers

Designer Nadia Belalia deconstructed the lowly kitchen utensil into stunning lamps. She works with classic collapsible steamers and takes the natural geometry of the perforated steel wings and expands them into satisfying shapes.

Steam-Colander-Lamps-by-Nadia-Belalia-3-537x442

Lamps made with wine bottles

Designer John Meng has created gorgeous and green lamps made with wine bottles. Those amazing lamps serve as a nice interior decoration for home or office.

Twin

Shanghai Metal Corporation offers not only steel products but also a pipe embossing machine which is suitable for construction and decoration, lamps, lightning, golf clubs and many others. For more information please don’t hesitate and visit our website or send us inquiry. Our English speaking staff will gladly answer all your questions. We will be happy if you also follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. You could also download a new application by scanning QR code below.

 

 

 

SMC QR code

 

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles written by this author here.

Credits and pictures : inhabitat.com, wikipedia.com. pinterest