Poďme cvičiť jogu na moste alebo v metre

Joga je séria fyzických, duševných a spirituálnych cvičení, ktoré posilňujú a transformujú dušu a telo. Ak teda ľudia spomenú slovo joga, v mysli sa mi vybaví tiché a pokojné miesto, kde môžeme relaxovať a meditovať. Avšak, najnovší trend je úplnym opakom toho, čo si myslím,

Joga v metre

instragram-yoga-4 (1)Joga nadšenci v tzv. Veľkom Jablku (New York) začali cvičiť jogu po celom meste, ale prekvapivo nie v posilňovniach ani v parkoch, ale v metre. Pravdepodobne si viete predstaviť ten ranný zhon, chaos a tisícky ľudí premiestňujúcich sa do práce či do školy. Týmto fanúšikom “metro jogy” vôbec neprekáža špinavá podlaha, nie to ľudia, ktorí  si na nich idú oči vyočiť. Jednoducho sa naťahujú, cvičia pozdrav slnka buď na podložkách alebo priamo na sedadlách.

subway-yoga-2

Hoci cvičenie jogy v metre vyzerá zaujímavo a môže byť istým “adrenalínovým” športom, nie všetci cestujúci sú tým nadšení. Na základe sťažností v roku 2014 zatkli 240 akrobatov a joga nadšencov. (source)

Joga na moste

Natasha-Maui-yoga-retreats-down-dogČo je správne miesto na cvičenie jogy? Predsa most! V Dallase, Texas, majú hodiny jogy na oceľovom moste s výhľadom na celé centrum mesta. Tak môžete prospievať svojmu zdraviu a popritom byť na jedinečnom mieste. Oceľové mosty teda majú ďalšiu funkciu – cvičenie jogy či iných športov.

Sarah-BBridgePark-2

Pozrite sa tiež na webové stránky spoločnosti Shanghai Metal Corporation, ktorá projektuje oceľové mosty a nadchody. Môžete nám poslať požiadavku a nasledovať nás na Facebook, Instagram, LindkedIn alebo Twitter. Oskenujte si aj QR kód čím si stiahnete našu novú aplikáciu. Anglicky hovoriaci personál vám ochotne zodpovie akúkoľvek otázku.

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora môžete čítať tu.

Zdroje : spryliving.com, sheknows.com, gothamist.com, theyogablog.com, wikipedia.com

广告

The newest fitness craze – “Bridge yoga” and “Subway yoga”

Yoga is a set of psychical, mental and spiritual exercises and practices that transform your body and mind.  So when people say “yoga” I think of a calm, peaceful place where we meditate and relax. However, the hottest trend is completely different from the way I think.

Yoga on subway 

instragram-yoga-4 (1)The “Big Apple” yoga enthusiasts started to practice yoga all over New York, surprisingly not in gyms or parks but on subway!  You have probably experienced rush mornings, chaos and masses moving to work or school. They don’t care about dirty floor, people staring at them, they just twist, bend, stretch. Some of them with yoga mats lay down to do sun salutation. some just simply practice on seats or around poles.

subway-yoga-2

Although doing yoga on subway might seem very interesting, not everybody is happy about that. As the result of complaints there have been 240 subway acrobats and yoga enthusiasts arrested in 2014 so far. (source)

Yoga on bridge

Natasha-Maui-yoga-retreats-down-dogWhat is the right place for practicing yoga? A bridge!In Dallas, Texas, they started to make yoga classes on the steel bridge with view over the city. You can benefit your spiritual and physical wellness and yet be at the spectacular place. So steel bridges can also serve us as a place for doing sports and having fun.

Sarah-BBridgePark-2

Let’s also have a look on Shanghai Metal Corporation’s website with its new projects, steel bridges and metro pedestrian bridges. You can send us inquiry or follow us on Facebook, Instagram, LindkedIn or Twitter. You could also download our new app by scanning QR code. Our English speaking staff will be more than glad to help you and answer your questions

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles by this author here.

Credit and pictures : spryliving.com, sheknows.com, gothamist.com, theyogablog.com, wikipedia.com