Vyhrá smog alebo ľudia?

Problémy so smogom už dávno nie sú len problémy týajúce sa Číny. Počet miest, ktoré zápasia so znečistením ovzduším, rok čo rok pribúda. Určite ste počuli o probléme s ovzduším v “meste lásky” – v Paríži vo Francúzsku. Nie je však veľmi romantické nosiť celý deň masku kvôli zlému vzduchu, nemyslíte?

Smog-eating-tiles
Students at the University of California

Tím ambicióznych študentov na Kalifornskej univer-zite prišiel s úžasnou myšlienkou a vyvinul účinnú zbraň v boji voči znečistenému ovzdušiu. Študenti vytvorili strešné škridlice, ktoré sú natreté oxidom titaničitým, ktorý dokáže rozbiť smog tvoriace čiastočky a eliminovať veľké percento oxidov dusíka, ktoré do vzduchu vypúšťajú autá a elektrárne. Oxid titaničitý je pomerne lacný chemický produkt obsiahnutý v obrovskom počte vecí každodenného života. Zaujímavý fakt je, že je tak lacný, že natretie strechy rodinného domu v priemernej veľkosti by stál len 5 amerických dolárov. Smog je spôsobený plynmi oxidu dusnatého, ktorý reaguje na slnečné svetlo. Študenti zistili, že táto špeciálna strecha môže odstrániť 88 až 97 percent znečistenia a rozbiť ho na častice, ktoré nemajú na zdravie človeka škodlivý efekt.

Ako to funguje?

Smog_chart

1. dopravné prostriedky produkujú toxíny tvoriace smog

2. smog pohlcujúca škridlica pokrytá oxidom titaničitým odpovedá na UV žiarenie tým, že rozbije oxidy dusíka produkované dopravnými prostriedkami

3.  vzniknuté častice a formy ostávajú na škridle, kým ich nezmyje dážď

smog-eating-roof-tiles-e14024140403381-537x317

Shanghai Metal Corporation dbáme na ochranu životného prostredia a ponúkame široký výber kvalitných produktov ako napríklad stroj na formovanie strešných panelov a iné. Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti a ako funguje, neváhajte navštíviť naše webové stránky alebo nám zaslať dopyt. Tiež nás môžete nasledovať na Facebook, Twitter, Instagram alebo LindkedIn. Stiahnite si najnovšiu aplikáciu oskenovaním tohto QR kódu.

Silvia M.//SMC Editor

Prečítajte si viac článkov od tohto autora tu.

Zdroje : finehomebuilding.com, inhabitat.com, googleimages.com, opp-connect.com,

广告

Fight against smog !

Problems with smog are now not only Chinese issue. The number of cities dealing with air pollution is increasing and you have probably heard about current heavy pollution in Paris, a city of love. But it isn’t very romantic to spend a day with a mask on your face, is it?

Smog-eating-tiles
Students at the University of California

A team of ambitious students at the University of California came with an amazing idea and developed a great weapon against air pollution. They created roof tiles coated with titanium dioxide which can break down smog-forming particles in the atmosphere and eliminate a big percentage of nitrogen oxide gas emitted by cars and power plants. Titanium dioxide is inexpensive chemical found in a huge number of everyday products. The interesting fact is that it is so inexpensive that the whole average-sized residential roof can be covered with it for $5.0.  Smog is cause by nitrogen oxide gases that react to sunlight and students discovered that using these special roof tiles can remove 88 to 97 of this oxide pollution and break down into less harmful compounds.

Smog_chart

1. vehicles release smog-producing toxins into the air

2. smog-eating tile covered with titanium oxide responding to UV light breaking down nitrogen oxides produced by vehicles

3.  the process forms reside on tile until rain washes it away

smog-eating-roof-tiles-e14024140403381-537x317

In Shanghai Metal Corporation we also care about the environment and offer you high-quality products as roof panel roll forming machines. If you want to learn more about our company, don’t hesitate and visit our website or send us inquiry. You could follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. Download our new application by scanning QR code below.

Silvia M.//SMC Editor

Read more articles written by this author here!

Credits : finehomebuilding.com, inhabitat.com, googleimages.com, opp-connect.com,

Buď cool a ušetri peniaze!

Počas stavby domu si určite každý kladie otázku, aký druh či farbu strechy vybrať, rovnú alebo sklonenú, tmavú či svetlú. Ak bývate v oblasti, kde bývajú časté horúčavy, vašim riešením by mohla byť “kovová chladná strecha”.

Diagram_1_-_SR_and_TE
Diagram

“Cool strecha” alebo anglický výraz “cool roof” odráža slnečné žiarenie tým, že vysiela žiarenie do svojho okolia. Nie je to cool? Strecha  doslovne znižuje množstvo vzninutého tepla. Dve základné charakteristiky strechy sú odraz slnečného svetla a tepelné vysielanie. Je to akoby ste mali oblečené biele tričko počas horúcich dní, odráža slnečné svetlo a absorbuje teplo.

 Výhody
  • znižovanie energie – keďže budova ostáva chladnejšia, spotrebuje sa menej energie a klimatizácia nie je nevyhnutná
  • redukovanie emisií a znečistenia ovzdušia
  • pozitívny vplyv na ľudské zdravie a pocit pohodlia – “cool strechy” pomáhaju v prevencii voči chorobám spôsobeným teplom
  • predlžovanie životnosti strechy a znižovanie nákladov na údržbu

metal_roofTieto kovové strechy by mohli byť jedným z riešení v boji voči znečisteniu ovzdušia vo väčších mestách. Okrem toho, že pomáhajú chrániť životné prostredie, ochladzujú mestá. Môžu takisto docieliť zvýšenie produktivity práce a znížiť hodnoty smogu vo veľkomestách. Sú dlho trvácnejšie než štandardné strechy, pretože sa nepriehrievajú.

cool roof

“Cool strechy” sú typicky ladené vo svetlých farbách, takže môžu “sadnúť” aj pre vyznávačov modernej architektúry. Keďže v súčasnosti sú ponuka a výrobcovia týchto kovových striech značne široké, je ťažké vybrať si správne a kvalitne.

metal-roofing-ct-2

Shanghai Metal Corporation okrem kovových a oceľových produktov tiež ponúka panelový valec na formovanie striech, ktorý sa používa na výrobu rôznych druhov striech.  Pre viac informácií neváhajte navštíviť webové stránky alebo nám poslať požiadavku tu. Anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže a zodpovie prípadné otázky. Takisto nás môžete nasledovať na Facebook, Twitter, LindkedIn alebo Instagram. Ak ste vlastníkmi smart phonov či tabletov, stiahnite si novú aplikáciu oskenovaním kódu.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora nájdete tu.

Zdroje a obrázky : epa.gov, facilitiesnet.com, coolroofs.org, googleimages,

 

Be cool, save energy and pay less

While building a house there is always a question what kind of roof to choose, what colour, should it be flat or pitched. When you live in a hot climate the answer is clear. A metal cool roof!

Diagram_1_-_SR_and_TE
A diagram

A cool roof can reflect sunlight and cools itself by emitting the radiation to its surroundings. Isn’t that cool? The roof literally reduces the amount of heat. Two basic characteristics of the roof are solar reflectance and thermal emittance. It is like wearing a white t-shirt on a hot day, it reflects more sunlight and absorb the heat.

 Benefits
  • reducing energy use – as a building stays cooler, it uses less energy for air conditioning
  • reducing greenhouse gas emissions and air pollution
  • improving human’s health and make them feel comfortable – cool roofs prevent heat-related illnesses and deaths
  • extending roof life and lowering roof maintenance costs

metal_roofMetal cool roofs might be one of the solutions for polluted cities. They have significant environmental benefits besides using cool roofs cool the cities. Increasing workplace productivity and decreasing pollution can be achieved by using metal cool roofs. Cool metal roofs actually last longer than standard ones because a cool roof doesn’t heat up that much.

cool roof

What’s more cool roofs are typically light in colors so they can perfectly be a part of the architecture for those who might consider it as an important feature. As today’s range of cool roofs is pretty wide and there are a lot of manufacturers, it can be a real challenge to make a good choice.

metal-roofing-ct-2

Shanghai Metal Corporation besides other metal and steel products also offers a roof panel roll forming machine or a roof sheet making machine which are widely used for making various metal roof panels. For more details visit our website or send us inquiry. You could also follow us on Facebook, Twitter, LindkedIn or Instagram. If you have a smart phone or tablet you can download our new application by scanning QR code below. Our English speaking staff will be more than glad to help you.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles by this author here.

Credit and pictures : epa.gov, facilitiesnet.com, coolroofs.org, googleimages,

 

 

Live Clean Or Die Hard

We’ve all seen the pictures of extreme air pollution around China. And the UK had its time in the smog, with the Great Smog of 1952 where it was so bad people died.

Heavy Smog Hits East China

However, the EPA (US Environmental Protection Agency) conducted a study that showed the air quality in the average home is up to five times dirtier than the air outside. Luckily, there is a pretty easy way for improving the indoor air quality of your home – have clean air ducts. Yes, your house has air ducts, just like all the buildings in those blockbuster action films everyone’s seen, only yours are too small for you to play spy in.

airduct

Over time, and especially with use, dust and debris start to build up. But they’re not the only things; mold, insects, and even rodents tend to inhabit these tiny passageways, allowing your central air and heat system to spread their filth around your house like they own the place. Needless to say, this can have a largely negative impact on your health.

By getting your air ducts cleaned and your air conditioning maintained and replaced regularly, say once or twice a year, you can do your part to help ensure that it’s healthier for you to breathe inside instead of outside.

galvanisedsteelsheet

Shanghai Metal manufactures galvanized steel sheet used in air conditioning ducts. Shanghai Metal Corporation is the international manufacturer and supplier for three galvanized lines of hot dip galvanized steel. The monthly output for each line is approximately 5000 ton. Our large monthly production and advanced processing facilities promise the quick delivery and superior quality of products for you. To find out more, please visit our websiteLinkedInTwitter, Facebook and Instagram. Or you could try our new mobile app by scanning our QR code.

You can also read more articles by our team at SMC:

Top 3 Ammunition Alternatives

Drunk Man Found In Container Bound For The USA

Top 10 Countries For Internet Speed

Containers – The New Political Soapbox

Move Along Airplanes – Submarines Overtake Travel

Thor’s Hammer: The Science

Shipping Container City – Shanghai Immigrant’s Homes

Can You Do A 360 Degree Loop On A Swing Set?

Become Bullet Proof …Using Water

Counterfeit Money Cases

LEGO Lands On British Shores

Innovative Uses of Soap

Team Building Exercises – A New Spin

How Much Petrol Costs Internationally

The Antarctican Training Programme – Could You Make It?

What Is The Mirror Paradox?

Do Oil Discoveries Cause Conflict?

Should We All Switch To Cycling?

Where Did ‘Loom Bands’ Come From?

Are You Apocalypse Ready?

Could You Abseil Down Big Ben?

Building Your Dream Kitchen

How A Tiny Anchor Can Hold A Whole Ship

Did You Know There Are 14 Kinds Of Spoon?

How To Make A Statement At Business Networking Events

How Do Telephones Actually Work?

Top 5 Funniest Airplane Stories

To Escalate Or Not To Escalate? That Is The Question

Revising The Facts – Car Fatalities Are Actually Falling

Like To Get A Souvenir From The USA – Why Not A 335 Metre Steel Bridge?

Are Locks As Easy To Pick As In The Movies?

Modernity In Cinema-Friend Or Foe?

How To Survive an Elevator Crash

Umbrellas – Can You Guess Where They Are From?

Pylons – The Under Appreciated Life Bringer

Imagine A Summer Without Air Conditioning

The Secret To The Perfect Shave – Stainless Steel Razors

Man Of Steel: Why It Wasn’t Called ‘Superman’ 

The Science Behind Saw – Could It Really Have Cut Through Bone?

What Hollywood Finally Got Right About Science

Modern Metal Revamps Ancient Weapons

Why You Should Thank Carbon Steel for Your Flavorsome Stir Fry

Good News for China’s Steel Sector

Quiz – How Much Of Your High School Chemistry Do You Remember?

How You Can Get Your Own Game Of Thrones Valyrian Style Blade

Tired Of Wasting Money On Expensive Morning Coffees? Why Not Invest In A Stainless Steel Coffee Maker

Is Stainless Steel Really Stainless?

Sources: WC Air

Siobhan R.// SMC Editor

SMC QR

#BuildingValueAcrossTheGlobe

Air Quality – What Can Be Done?

We’ve all seen the pictures of extreme air pollution around China. And the UK had its time in the smog, with the Great Smog of 1952 where it was so bad people died.

Heavy Smog Hits East China

However, the EPA (US Environmental Protection Agency) conducted a study that showed the air quality in the average home is up to five times dirtier than the air outside. Luckily, there is a pretty easy way for improving the indoor air quality of your home – have clean air ducts. Yes, your house has air ducts, just like all the buildings in those blockbuster action films everyone’s seen, only yours are too small for you to play spy in.

airduct

Over time, and especially with use, dust and debris start to build up. But they’re not the only things; mold, insects, and even rodents tend to inhabit these tiny passageways, allowing your central air and heat system to spread their filth around your house like they own the place. Needless to say, this can have a largely negative impact on your health.

By getting your air ducts cleaned and your air conditioning maintained and replaced regularly, say once or twice a year, you can do your part to help ensure that it’s healthier for you to breathe inside instead of outside.

galvanisedsteelsheet

Shanghai Metal manufactures galvanized steel sheet used in air conditioning ducts. Shanghai Metal Corporation is the international manufacturer and supplier for three galvanized lines of hot dip galvanized steel. The monthly output for each line is approximately 5000 ton. Our large monthly production and advanced processing facilities promise the quick delivery and superior quality of products for you. To find out more, please visit our websiteLinkedInTwitter, Facebook and Instagram. Or you could try our new mobile app by scanning our QR code.

You can also read more articles by our team at SMC:

Team Building Exercises – A New Spin

How Much Petrol Costs Internationally

The Antarctican Training Programme – Could You Make It?

What Is The Mirror Paradox?

Do Oil Discoveries Cause Conflict?

Should We All Switch To Cycling?

Where Did ‘Loom Bands’ Come From?

Are You Apocalypse Ready?

Could You Abseil Down Big Ben?

Building Your Dream Kitchen

How A Tiny Anchor Can Hold A Whole Ship

Did You Know There Are 14 Kinds Of Spoon?

How To Make A Statement At Business Networking Events

How Do Telephones Actually Work?

Top 5 Funniest Airplane Stories

To Escalate Or Not To Escalate? That Is The Question

Revising The Facts – Car Fatalities Are Actually Falling

Like To Get A Souvenir From The USA – Why Not A 335 Metre Steel Bridge?

Are Locks As Easy To Pick As In The Movies?

Modernity In Cinema-Friend Or Foe?

How To Survive an Elevator Crash

Umbrellas – Can You Guess Where They Are From?

Pylons – The Under Appreciated Life Bringer

Imagine A Summer Without Air Conditioning

The Secret To The Perfect Shave – Stainless Steel Razors

Man Of Steel: Why It Wasn’t Called ‘Superman’ 

The Science Behind Saw – Could It Really Have Cut Through Bone?

What Hollywood Finally Got Right About Science

Modern Metal Revamps Ancient Weapons

Why You Should Thank Carbon Steel for Your Flavorsome Stir Fry

Good News for China’s Steel Sector

Quiz – How Much Of Your High School Chemistry Do You Remember?

How You Can Get Your Own Game Of Thrones Valyrian Style Blade

Tired Of Wasting Money On Expensive Morning Coffees? Why Not Invest In A Stainless Steel Coffee Maker

Is Stainless Steel Really Stainless?

Sources: WC Air

Siobhan R.// SMC Editor

SMC QR

#BuildingValueAcrossTheGlobe