Hit budúcnosti : Bilboardy ako prístrešky pre bezdomovcov

Fenomén “bezdomovci” sa stal v súčasnosti jedným z globálnych problémov. Zdá sa, že zatiaľ nikto neprišiel s riešením………alebo áno? Čo tak premeniť bilbordy na miniatúrne domčeky, ktoré budú slúžiť ako prístrešky pre bezdomovcov?

billb

Nová iniciatíva s názvom “The Gregory Project” vytvorená slovenským architektonicko-dizajnérskym tímom prišla so skvelým nápadom! Bilbordy popri cestách, ktoré zdanlivo len ničili okolitú krajinu, budú môcť ľuďom bez strechy ponúknuť domov. Tieto veľmi malé apartmány budú vyžadovať minimálnu údržbu a reklamný priestor sám o sebe pomôže financovať projekt.

bilboard-houses-for-homeless-project-gregory-3
Spálňa

Tieto dvojizbové bytíky by boli postavené v trojuholníkovom tvare okolo bilbordu. Mai by kuchyňu, pracovňu, posteľ s úložným priestorom a dokonca aj kúpelňu! Aparmány vyzerajú prekvapivo pohodlne, útulne a s peknými dekoráciami.

schTím, ktorý stojí za týmto projektom, vysvetľuje myšlienku celého projektu : “The Gregory project prináša optimalizáciu pri konštrukciách bilbordov. Tento objekt bude potrebovať len minimálne náklady na údržbu, ktoré budú môcť byť z časti platené z prenájmu reklamných miest.”

dzEalxu
Kúpelňa

Hoci obrázky, ktoré vidíte sú len digitálne vizualizácie toho, ako bude vyzerať konečná verzia domčeka, ale nápad je viac než sľubný. A to aj napriek tomu. že tento projekt bol vytváraný podľa podmienok na Slovensku, s drobnými úpravami by mohol byť aplikovaný na celom svete.

Moderné bilbordy sú podporované oceľovými tyčami a tu prichádza na rad Shanghai Metal Corporation, spoločnosť, ktorá ponúka široký výber kovových a oceľových produktov. Ak chcete vedieť viac, navštívte naše webové stránky alebo nám zašlite dopyt a anglicky hovoriaci personál vám rád pomôže. Takisto nás môžete nasledovať na Facebook, Twitter, InstagramLindkedIn alebo navštívte náš blog.  Stiahnite si tiež novú aplikáciu, tým, že oskenujete QR kód.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora si prečítajte tu.

Zdroje : boredpanda.com, businessinsider.com, sobadsogood.com, madehow.com, googleimages

广告

Future home for homeless people = BILLBOARDS !

Phenomenon of homelessness has became a global question during these years. It seems like there are no solutions at all…..BUT what about transforming billboards into mini homes that can be used as shelters for homeless people?

billbA new initiative called The Gregory Project by Slovakian architectural design firm came up with a great sustainable idea! Roadside billboards that seemed just to ruin the surrounding landscape will be able to house people without roof. These very tiny apartments would require a minimal upkeep and the ad space itself would help fund the project.

bilboard-houses-for-homeless-project-gregory-3
A bedroom

These two-rooms apartment  would be built around the triangular shape of the billboard. It would have a kitchen, an office space, a bed with some storage underneath, even a bathroom! These apartments look surprisingly cozy and they are well-decorated.

schThe team behind this project explains their idea : “The Gregory project brings optimization to the construction of billboards. This object would need just a minimal maintenance cost which could be partially paid through the rental of its advert space.”

dzEalxu
A bathroom

Although the pictures that you can see are only digital visualizations of what finished home would look like but the whole idea is promising. Despite the fact that The Gregory project is based toward Slovakia  but with some adjustments it can possibly be applied anywhere.

Modern billboards are supported by steel poles and here Shanghai Metal Corporation is coming. We offer wide range of high-quality metal and steel products. For more details visit our website or send us inquiry. English speaking staff will guide you further. You could also follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. Download our new application by scanning QR code below.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles written by this author here.

Credits : boredpanda.com, businessinsider.com, sobadsogood.com, madehow.com, googleimages