Kovové rúry sú v móde !

Na svete existuje veľa reštaurácií, ktoré sú dobré, zaujímavé, ponukajúce chutné a kvalitné jedlo či vás obslúži kvalifikovaný personál. Ak si teda chcete otvoriť novú reštauráciu a byť úspešný, bude lepšie, ak v niečom vyniknete. Ponúknite jedinečnú atmosféru, tak ako to urobila reštaurácia v Londýne a kaviareň v Kapskom Meste a o zákazníkov nebudete mať núdzu.

bangalore-express

 Reštaurácia Banglore Express

closeup-pipe-fittings-viewTáto indická reštaurácia v južnom Londýne spolu s dizajnovým tímom Outline spojila kovové rúrky so zariadením v reštaurácii, čo je v sú-časnosti jeden z najho-rúcejších industriálnych trendov. Umiestnenie rúr, rebríkov s ústrednými kockami, vytvorili unikátny oddelený priestor, pričom súdržnosť reštaurácie ostáva aj naďalej.  Oko zákazníka prirodzene sleduje tento obrazec z jednej strany reštaurácie na druhú. Podobný efekt by sa nedal dosiahnuť použitím dreva.  Rúry ľahko vytvárajú rebríky a zábradlia. Jediné, čo Outline musel urobiť, bolo spojiť rúrky so zariadením reštaurácie a zaistiť to do stien. Vďaka skoro nezničiteľným rúram môže personál obsluhovať hostí s úsmevom na tvári a cítiť sa bezpečne.

be_270209_01

Kaviareň Truth

steam-1Táto kaviareň v Kapskom Meste, v Juhoafrickej republike, bola navrhnutá Heldanom Martinom a je naozaj skoro nemožné ju prehliadnuť. Heldan Martin chcel kávovary vytvoriť v štýle viktoriánsko-futuristicko-fanta-zijnom štýle. Táto kaviareň si od začiatku želala nielen pražiť tú najlepšiu kávu, ale tiež ponúknuť ojedinelý interiér a priestor. Všade, kde sa pozriete, vidíte, rúry, starodávne dekorácie, v kúpelňach sú medené rúrky a viktoriánsky ladené doplnky.

steam-8

 

steam-5

V Shanghai Metal Corporation nasledujeme nové trendy a preto svojim zákazníkom ponúkame vysoko-kvalitné produkty. ako aj stroje na formovanie kovových rúr, ak vás tento článok zaujal a chceli by ste takto oživiť interiér.  Navštívte naše webové stránky a dozviete sa viac alebo nám zašlite dopyt a anglicky hovoriaci personál vám ochotne pomôže. Nasledujte nás tiež na Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn či si stiahnite aplikáciu oskenovaním QR kódu dole.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Viac článkov od tohto autora si prečítajte tu.

Zdroje : simplifiedbuilding.com, boredpanda.com, thisiscolossal.com, googleimages,

广告

Using pipes for creating a spectacular culinary experience

There are many restaurants in the world which are good, interesting, serving nice food, having brilliant staff or location. If you want to set up your own business, open your restaurant and be successful you’d better be different. Offer something different so people can enjoy a wonderful atmosphere while eating, as did one restaurant in South London and a coffee shop in Cape Town.

bangalore-express

 

Bangalore Express Restaurant

closeup-pipe-fittings-viewThis Indian restaurant located in South London with design studio Outline matched pipes and fittings together which is nowadays one of the hottest industrial trends for restaurant design scene. Arrangement of pipes, fitting ladders and focal boxes created each space into a separate area but it still maintains the cohesion throughout the restaurant. The eye of customers naturally follow the pattern from one side to the other. This would never be accomplished with wood. Pipes can easily create ladders and handrails. All the Outline team had to do was insert fitting into each pipe section and then secure those pieces into wall. Pipes and fittings stand up the hustle bustle of hospitality industry without any problem. Although it looks dangerous, waitresses can relax and smile, they are secured by almost indestructible pipe.

be_270209_01

Truth Cafe

steam-1This coffee shop in Cape Town, South Africa, was designed by Heldane Martin and it is really hard to pass it up. He wanted to make coffee machines and coffee roasters look similar to Victorian futuristic fantasy style, what an interesting idea! Truth coffee wished not only to roast best coffee but also offered a perfectly executed space. Everywhere you look you can see steam pipes, vintage decoration and what’s more restrooms have exposed copper pipes, old mirrors and Victorian tap levers.

steam-8

 

steam-5

 

We do care about modern trends in Shanghai Metal Corporation and offer our clients the best steel and metal products, also pipe bending machine, if this article gave you a business idea. Visit our website to learn more or send us inquiry, our professional English speaking staff will gladly help you. You could also follow us on Facebook, Twitter, Instagram or LindkedIn. Download our new application by scanning QR code below.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

You can read more articles written by this author here.

Original pictures and websites : simplifiedbuilding.com, boredpanda.com, thisiscolossal.com, googleimages,