Auto, ktoré vie lietať, je už konečne tu !

V súčasnosti máme už asi všetko – vreckové počítače, smartfóny, chytré hodinky, robotov. Ale je tu stále jedna vec, čo chýba….lietajúce auto!

“Spomeňte si na moje slová : Kombinácia lietadla a auta sa blíži. Môžete sa usmievať, ale raz to príde. “ Henry Ford, 1940

Slovenská spoločnosť Aeromobil sa postrala o to, aby sa sen mnohých ľudí na zemi stal skutočnosťou. Sú bližšie k predstaveniu lietajúceho auta ako ktokoľvek iný na tomto svete. Štefan Klein, Slovák, ktorý vyštudoval na Slovenskej Technickej Univerzite, venoval 20 rokov svojho života na vývoj prototypu lietajúceho auta Aeromobil 3.0.

5-flying.jpg

Aeromobil je lietajúce auto, ktoré by využilo už existujúcu infraštruktúru určenú pre lietadlá a autá. Nemá problém s parkovaním na parkoviskách, bude môcť tankovať na ktorejkoľvek z čerpacích staníc, je plne prispôsobené cestnej premávke a dokáže perfektne vzlietnuť a pristáť na letiskách po celom svete. Úžasné!

Tento Aeromobil je vhodný pre dvoch pasažierov, dokáže letieť vo výške 690km a na ceste sa krídla tohto auta skladajú poza kokpit. Vo vzduchu dosahuje rýchlosť 124mph, na ceste je trochu pomalšie, 100mph.

“Chceme, aby bolo cestovanie vzrušujúce, efektívnejšie a udržateľné. S ešte viac autami na cestách v budúcnosti a s preplnenejšími letiskami, cestovanie už nebude ako bývalo.” vyjadril sa Klein. Najnovší dizajn bol otestovaný tento týždeň a je pripravený na Pioneers Festival vo Viedni v Rakúsku, ktorý sa bude konať 29.októbra.

Tento Aeromobil je super štýlový, pohodlný a kombinuje výkon a kvalitu športových áut. Teraz mi však napadá už len jedna vec, a to, koľko toto prekrásne auto, ktoré lieta, bude stáť 🙂

Shanghai Metal Corporation takisto podlieha novým trendom a ponúka široké spektrum kovových. oceľových a iných produktov, ktoré sa využívajú aj v automobilovom priemysle. Pre viac informácií navštívte naše webové stránky alebo nám zašlite dopyt. Takisto nás môžete nasledovať na Facebook, Twitter, Instagram, LindkedIn alebo si prečítajte náš blog. Stiahnite si aplikáciu oskenovaním QR kódu.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Čítaj viac článkov od tohto autora tu.

Zdroje : aeromobil.com, industryweek.com, inhabitat.com, youtube.com, googleimages

 

广告

When a dream comes true – a flying car

We have everything these days – pocket computers, smartphones, smart watches, robots. Just one thing is still missing…a flying car!

“Mark my word : A combination airplane and motorcar is coming. You may smile, but it will come.” Henry Ford, 1940

Slovakian company Aeromobil made people’s dream come true and they are much closer to introduce this car to the world than anybody else. Štefan Klein, a Slovak man graduated from the University of Technology in Slovakia, has devoted 20 years of his life for working on his prototype of Aeromobil 3.0.

5-flying.jpg

Aeromobil is a flying car that can use existing  infrastructure already created for planes and cars. It fits in a standard parking space, it can tank at any gas station, it is fully accustomed to road traffic and it can perfectly take off and land at any airport all over the world.  Amazing!

This Aeromobil is suitable for two passengers and can fly up to 430 miles on standard 91 octane gasoline. On the road wings of this flying car fold behind the cockpit, so there is no problem with parking. In the air it can reach a top speed of 124 mph, on the road it is a bit slower and can reach a top speed of 100 mph and a driving range of 300 mph.

“We want to make personal transportation exciting, more efficient and sustainable. With ever more cars on the roads and ever more crowded airports, traveling is no longer what it used to be,” Klein stated. The latest design was tested this week and it is ready for the Pioneers Festival in Vienna in Austria, held on Oct. 29, 2014.

This Aeromobil is super stylish, comfortable and combines the performance of a sports car with qualities of an “ultralight”. Now I am just curious how much this flying car will be 🙂

Shanghai Metal Corporation is devoted to new trends and offers a wide range of metal, steel and other products used in automotive industry. For more details visit our website or send us inquiry. You could also follow us on Facebook, Twitter, Instagram, LindkedIn or read our blog. Download a new application by scanning QR code below.

SMC QR

Silvia M.//SMC Editor

Read more articles written by this author here.

Credits : aeromobil.com, industryweek.com, inhabitat.com, youtube.com, googleimages